Szkoda całkowita według ubezpieczyciela, co dalej?

Uszkodzony samochód uznaje się za „stratę całkowitą”, gdy szacowany koszt naprawy przekracza rzeczywistą wartość pieniężną samochodu. Ten rodzaj roszczenia różni się nieco od innych mniejszych roszczeń i wymaga nieco więcej wysiłku ze strony ubezpieczonego. Oto, co musisz wiedzieć o roszczeniach ubezpieczeniowych związanych z całkowitą stratą.
Aby uzyskać wypłatę odszkodowania za samochód, który stanowi stratę całkowitą, musisz mieć w swojej polisie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody majątkowe lub ubezpieczenie AC bądź kolizyjne. Najłatwiejszym i najpewniejszym sposobem uzyskania zapłaty za całkowitą stratę jest własna firma ubezpieczeniowa, co możesz zrobić w ramach ubezpieczenia od kolizji. W przypadku roszczeń kolizyjnych nie ma znaczenia, czy to Ty ponosisz winę – chociaż będziesz musiał zapłacić swój udział własny, zanim ubezpieczyciel pokryje roszczenie.

Zakładając, że masz tego rodzaju ubezpieczenie – i że nie jesteś ranny ani zajęty szukaniem opieki medycznej – pierwszym krokiem po wystąpieniu szkody będzie złożenie roszczenia u ubezpieczyciela, tak jak w przypadku każdego wypadku. Likwidator szkód przyjdzie, aby sprawdzić pojazd w celu oceny szkody. To tutaj zostanie dokonane oznaczenie całkowitej straty.

Jeśli rzeczoznawca ustali, że koszt naprawy szkód w samochodzie jest wyższy, niż jest dla niego wart — to znaczy naprawy przekraczają rzeczywistą wartość gotówkową samochodu — wówczas uznaje się to za stratę całkowitą. To, co stanowi całkowitą stratę, nie zawsze jest proste, a sposób jej określania różni się.

Co się stanie, jeśli Twój samochód zostanie uznany za szkodę całkowitą?


Jeśli zgadzasz się, że Twój samochód jest całkowitą stratą, oto kilka rzeczy, których będą wymagać firmy ubezpieczeniowe:

Usuń tablice rejestracyjne i przedmioty osobiste
Klucz zostaw u likwidatora szkód
Wyślij dodatkowe klucze
Wypełnij powiązane dokumenty
Skontaktuj się z firmą leasingową, jeśli wynajmujesz samochód
Im szybciej wykonasz wszystkie te czynności, tym szybszy i płynniejszy będzie proces. Po wyznaczeniu całkowitej szkody samochód jest zwykle zabierany przez firmę ubezpieczeniową, która następnie powiadamia odpowiednie organy, że samochód został zsumowany.

Jeśli chcesz zatrzymać zsumowany samochód — na przykład w celu naprawy lub z powodów sentymentalnych — Twoja firma może na to pozwolić. Jeśli pójdziesz tą drogą, dostaniesz mniej gotówki. Twoja płatność będzie kwotę pomniejszoną o wartość samochodu jako auta powypadkowego. Choć sumarycznie, samochód powypadkowy nadal będzie miał pewną wartość w swoich częściach i potencjał do odtworzenia.

Jeśli nie zgadzasz się z całkowitą stratą: Możesz spróbować negocjować z likwidatorem szkód. Na przykład możesz podać przypadek, w którym nie uwzględnili w pełni dokonanych przez Ciebie modyfikacji. Będziesz musiał złożyć dokumentację, a wszelkie dowody wykazujące, że samochód jest faktycznie wart więcej niż wcześniej ustalono. Jeśli uważasz, że nie otrzymujesz odpowiedniego odszkodowania, możesz wnieść sprawę do prawnika, który będzie walczył w Twoim imieniu.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.